270 – Veselības aprūpes vadīšana un plānošana/Health Management