380 -Parazītu izraisītās slimības un to kontrole/Parasitic Diseases