420 – Slimības pārnēsētāju kontrole un pecsticīdi/Vector Control and Pesticides